Sivil Toplum Sektörü Çalıştayları

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde, sivil topluma verilen önemin bir göstergesi olarak sivil toplum bir sektör olarak kabul edilmiştir. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB mali yardımlarının sivil toplum sektöründeki programlamasını yapan lider kurum olarak ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon çalışmalarını üstlenmektedir.

Yeni dönemde Avrupa Birliği Bakanlığı ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi, kamu-sivil toplum işbirliğinin güçlendirilmesi, yasal çerçevenin iyileştirilmesi ve AB-Türkiye sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi konularında projeler geliştirilmektedir.

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Sivil Toplum Sektörü 2016-2017 Dönemi Programlama Sürecine Hazırlık ve Uygulama Desteği Projesi” kapsamında düzenlenen Sivil Toplum Sektörü Çalıştaylarının dördüncüsü 24 Ekim 2017 tarihinde Gaziantep’te sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştay, Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali ŞAHİN’in açılış konuşmasıyla başladı. Ardından, Avrupa Birliği Bakanlığı temsilcileri tarafından katılımcılara “sivil toplum sektörü” ve programlama sürecinin işleyişine ilişkin detaylı bilgi verildi. Çalıştayın sabah oturumu, yeni dönemde AB mali yardımları kapsamında sivil toplum kuruluşlarının yararlanabileceği hibe olanaklarının anlatılması ile son buldu.

Çalıştayın öğleden sonra gerçekleşen oturumunda, sivil toplum kuruluşlarının önceliklerinin neler olduğu ve sivil toplum sektörünün programlama sürecine aktif katılımlarının nasıl sağlanabileceği konuları tartışıldı. Ayrıca katılımcılar, önümüzdeki programlama döneminde sivil toplum kuruluşlarını desteklemek için tasarlanacak projelere ilişkin görüş ve önerilerini sunma imkanı buldular.

Çalıştayda kullanılan sunumlara aşağıdaki uzantıdan erişim sağlayabilirsiniz.
Sivil Toplum Sektörü ve Programlama Süreci
AB Mali Yardımları Kapsamında STK’lara Sağlanacak Destekler

Sivil Toplum Sektörü Çalıştaylarının beşincisi 31 Ekim 2017 tarihinde Trabzon’da düzenlenecektir. Detaylı bilgi ve başvuru için www.ab.gov.tr/50924.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca, çalıştaylar çıktılarının paylaşılması ve önümüzdeki yılların planlamasında sivil toplumun aktif katılımının sağlanması amacıyla 16 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da da bir çalıştay gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgi ve başvuru için www.ab.gov.tr/50959.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

Çalıştaylar, STK’ların ‘sivil toplum sektörü’ ile ilgili farkındalıklarını ve bilgi düzeylerini artırarak programlama sürecine katkı sağlamalarını ve önümüzdeki dönemde yürütülecek hibe programları hakkında bilgi edinmelerini amaçlamaktadır.