SİVİLOG ile AB Yolunda 10 Yıl

Türkiye Avrupa Vakfı’nın, Brüksel merkezli Avrupa Ulusal Dernekler Ağı (ENNA) ile birlikte yürüttüğü “Sivil Toplumun AB Müzakere Sürecine Aktif Katılımı” (Sivilog) Projesi, 13 Ocak 2016 tarihinde İstanbul’da yapılan “AB ile 10 Yıl, Yeni Dönem ve STK’lar” başlıklı kapanış toplantısıyla sona erdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Proje Koordinatörü Rana Birden Çorapçıoğlu, proje sürecini ve bu süreçte edindikleri tecrübeleri anlattı. Hedeflerinin AB üyelik sürecine sivil toplum katılımını güçlendirmek ve bu doğrultuda, AB süreci ve sivil toplum ilişkileri alanında geleceğe dönük perspektiflerin paylaşılabileceği bir diyalog ortamı için fırsatlar yaratmak olduğunu belirtti.

Daha sonra, proje kapsamında üretilen “AB ile 10 Yıl, Mali Yardımlar, Sivil Toplum Katılım Raporu” sunuldu. Bir derleme niteliğindeki bu rapor, STK’ların AB yolunda yaptıkları çalışmaları kapsayan bir iyi örnekler kitapçığı olarak değerlendirildi.

“AB ile 10 yıl ve Önümüzdeki Dönemden Beklentiler” konulu panelde konuşmacılar konuyu kamu, akademi ve sivil toplum perspektifinden değerlendirdiler.

İlk sözü alan  AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, konuşmasında AB yardımlarının STK’ların kapasitelerinin ve çeşitliliklerinin arttırılmasına imkan sağladığını ve geçmiş çalışmalarla ciddi kazanımlar elde edildiğini vurguladı. Sivil Toplum Diyaloğu Programının yeni döneminde Türkiye ve Avrupa’dan STK’ların ortaklaşa geliştirdikleri 80 projeyle yola devam edileceğini belirtti. Ayrıca, 2016’nın ikinci yarısından itibaren sivil toplum ağlarının da destekleneceğini ve hazırlanan strateji dokümanının sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılmasıyla kamu-STK ilişkilerini geliştirecek yeni yaklaşımlar benimseneceğini de ekledi.

Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Senem Aydın Düzgit, gelecek dönemde AB ilişkilerinde yeni yöntemler denenmesi gerektiğini belirterek projelerin değişen dinamikler göz önüne alınarak devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Son sözü alan İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Genel Sekreter Melih Özsöz yeni nesil AB İlerleme Raporlarının nasıl yorumlanması gerektiğini dinleyicilerle paylaştı ve siyasi kriterlerde yer verilen eleştiri ve endişeleri gidermeye dönük adımlar atmanın ve mevzuata uyum düzeyini artırmanın önemine değindi.

Soru-cevap bölümüyle sona eren toplantıda Bülent Özcan bürokrasinin STK lara yansımaması için uğraştıklarını ve kamu-STK ilişkilerinin yeni dönemde daha da gelişeceğine inandığını belirtti.

Proje hakkında daha fazla bilgi için http://siviltoplumdiyalogu.org/project/sivil-toplumun-ab-muzakere-surecine-aktif-katilimi/