Sosyal Girişimler ‘Adil Ticaret Ağı’nda Buluşuyor

Türkiye’den sosyal girişimler ile Dünya Adil Ticaret Örgütü (WFTO) arasında karşılıklı diyaloğu geliştiren ‘Adil Ticaret’ Projesi ile WFTO’nun adil ticaret konusundaki birikimi Türkiye’ye aktarıldı, Türkiye sosyal ekonomi ekosistemindeki paydaşların adil ticaret uygulamaları konusundaki farkındalığının artırılması sağlandı.

Sivil Toplum Diyaloğu Altıncı Döneminde hayata geçirilen “Sosyal Girişimler için Ağlar Kurulumu: Adil Ticaret Türkiye” Projesi ya da kısa adıyla “Adil Ticaret” Projesinin amaç ve hedeflerini, INOGAR Kooperatifi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarıca şu sözlerle açıklıyor: “Projemizin amacı ticaretle ilgilenen girişimcilerin küresel adil ticaret ağına bağlanabilmeleri sürecini kolaylaştırmaktı. Ayrıca girişimcilerin adil ticaret uygulamaları, tedarik zincirleri ve pazarı konusunda savunuculuk faaliyetleri yapmalarını sağlamak da bir diğer hedefimiz oldu.”

INOGAR Kooperatifi ve Dünya Adil Ticaret Örgütü (WFTO) ortaklığıyla yürütülen proje kapsamında kurulan ve Türkiye’deki sosyal girişimleri bir araya getirerek bir topluluk oluşturan Adil Ticaret Ağı ile sosyal girişimlerin adil ticaret iş uygulamalarını ve üretimini yaygınlaştırmasına ve bunları küresel Adil Ticaret topluluğu ve pazarlarına bağlamasına yardımcı olundu. 

Sosyal girişimler arasında iş birliği

Projede ticaret ile ilgilenen girişimcileri küresel Adil Ticaret Ağına bağlamak için adil ticaret uygulamaları, adil ticaret tedarik zincirleri ve pazarı hakkında eğitimler gerçekleştirildi ve savunuculuk çalışmaları yapıldı. Adana, Ankara, Denizli, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Mersin olmak üzere yedi ilde gerçekleştirilen eğitimler ve yuvarlak masa toplantılarıyla sosyal girişimler arasındaki iş birliği güçlendirildi. Proje koordinatörü Çiğdem Çiyitoğlu “Adil Ticaret”

Projesiyle Avrupa ya da dünya genelinde çok fazla bilinen bir konuyu Türkiye’de uygulamaya başlayarak girişimler için bir etki yarattıklarını, adil ticaret kavramının Türkiye’de bilinir hale gelmesini sağladıklarını dile getiriyor.

Proje kapsamında oluşturulan Adil Ticaret Türkiye Ağı, uygulayıcılardan politika yapıcılara kadar tüm paydaşları bir araya getirmeyi amaçladı. Sosyal girişimciler, hükümet, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bu ağ, WFTO ve küresel topluluklarının yardımıyla Türkiye’den sosyal girişimler için bağlantılar kurmak, destekleyici politikalar ve fırsatlar başlatmak üzere tasarlandı.

Kapanış Toplantısı ve Adil Ticaret Protokolü

Türkiye’de adil ticaret kavramını anlatan ve sosyal girişimciler ve sosyal ekonomi paydaşları için adil ticaret pratiklerinin uygulanmasını sağlamaya yönelik bilgilendirici ve farkındalık artırıcı faaliyetler yürüten “Adil Ticaret” Projesinin Kapanış Toplantısı Haziran 2022’de İstanbul’da gerçekleştirildi.

INOGAR Kooperatifi Kurucu Ortağı Mert Fırat, INOGAR Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarıca ve Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan’ın katıldığı “Avrupa Birliği Proje Fonları ve Adil Ticaret Türkiye Projesi” oturumu ile açılan toplantıda “Türkiye’de Adil Ticaret Örnekleri Deneyim Paylaşımı” başlıklı bir de panel düzenlendi.

Adım Adım, Açık Açık Kurucusu ve INOGAR Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Itır ERHART moderatörlüğünde İhtiyaç Haritası İcra Direktörü Evren Aydoğan, adil girişim BebeMoss Üretim Planlama Uzmanı Nihal Ergin ve Good4Trust Kurucusu ve INOGAR Kooperatifi Ortağı Uygar Özesmi’nin katılımıyla gerçekleşen panelde Türkiye’de adil ticaret pratiklerinin nasıl hayata geçirildiğine dair örnekler paylaşıldı.

Dünya Adil Ticaret Örgütü’nün Garanti Sistemi Direktörü Tamara Cobussen’ın WFTO ve Alternatif İş Modelleri’nden bahsettiği bir oturum ile devam eden Kapanış Toplantısında,

projenin en önemli kazanımları arasında yer alan iş birliği protokolü de INOGAR ve Dünya Adil Ticaret Örgütü arasında imzalandı.

Adil ticaret nedir?

“Adil Ticaret” Projesinin faaliyetleri ile çıktılarının yer aldığı, https://adilticaret.org/ adresinden ulaşılabilen internet sitesi adil ticaretin tanımını ve adil ticaret organizasyonlarının çalışmalarını aşağıdaki şekilde ayrıntılıyor.

“Adil ticaret, uluslararası ticarette daha fazla eşitlik arayan diyalog, şeffaflık ve saygıya dayalı bir ticaret ortaklığıdır. Daha iyi ticaret koşulları sunarak ve ötekileştirilmiş üreticilerin ve işçilerin haklarını güvence altına alarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunur.

“Sadece ticaretten daha fazlası olan Adil Ticaret; insanları ve gezegeni kârın önüne koyan bir iş ve ticaret vizyonu sunarak, yeni ekonominin kurumsal modellerini sergileyen bir kavram olarak yoksulluk, iklim değişikliği, kadın-erkek eşitsizliği ve adaletsizlikle mücadele eder.

“Adil Ticaret Organizasyonları, misyonlarının özü olarak adil ticarete açık bir bağlılığa sahiptir. Bilinçli tüketiciler tarafından desteklenen bu şirketler, çiftçileri ve üreticileri iyi çalışma koşulları ve çalışmaları için adil ödeme elde etmeleri için desteklemekte aktif olarak yer almakta ve ayrıca geleneksel uluslararası ticaretin kurallarında ve uygulamasında değişiklikler için farkındalık ve kampanyalar yapmaktadır.

“Küresel WFTO üyeliği, 82 ülkeden 400’den fazla doğrulanmış Adil Ticaret Kuruluşundan oluşmaktadır. WFTO’nun tüm üyeleri ve ürünlerinde WFTO Garantili Adil Ticaret etiketini kullanmak isteyen kuruluşlar, WFTO tarafından ‘Adil Ticaretin 10 İlkesi’ne göre doğrulanır ve denetlenir.”