STK’lar ile İş Birliği için Kamu Sektörünün Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

Program Detayları

Programlama Yılı : 2017
Uygulayan Kurum : Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (T.C. İçişleri Bakanlığı)
Başlangıç Tarihi : Temmuz 2017

Program Kapsamı

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Kamu-STK İş Birliği Projesi 2017 Temmuz ayında başlamış ve 24 ay sürmüştür. Projenin temel amacı, merkezi ve yerel düzeyde sivil toplum ile iletişim ve iş birliğine yönelik olarak kilit rol oynayan kamu kurumlarının kapasitelerini güçlendirmek olmuştur. Bu temel amaç doğrultusunda projede;

  • Sivil toplum kavramı ve rolünün kamu görevlileri tarafından anlaşılması ve kamu görevlilerinin diyalog becerilerinin artırılması,
  • Kamu-STK iş birliğinin sağlanması için merkezî düzeyde kurumsal düzenlemelerin güçlendirilmesi ve “İş Birliği Uygulama Becerisinin” geliştirilmesi,
  • Merkezi hükümet ve yerel düzeydeki temsilcilerinin yerel STK’ları karar alma süreçlerinde teşvik etme ve destekleme konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Bu kapsamda, merkezi ve yerel düzeyde sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim ve iş birliğini yürüten kamu personeli ile STK temsilcilerine yönelik çeşitli kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenmiştir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.