STK’lar Tüketicileri Korumak İçin Güçleniyor

Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’dan STK’lar, Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Döneminde yer alan ‘Tüketicinin Korunması için STK’ların Kapasitesinin Artırılması’ Projesinde sürdürdükleri diyalog ve iş birliği ile Türkiye’deki tüketicilerin korunmasına yönelik önemli adımlar atarak bir Politika İzleme Ağı oluşturdu.

2021 yılının Nisan ayında başlayarak Haziran 2022’ye dek 15 ay boyunca süren proje Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği (TUKOBİR) koordinatörlüğünde yürütüldü. Romanya’dan InfoCons’un (Tüketiciyi Koruma Derneği) eş faydalanıcı olarak yer aldığı projenin iştirakçileri ise Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Bulgaristan Ulusal Aktif Vatandaşlar Derneği ve İtalya’dan Tüketici Savunma ve Çevre Derneğiydi.

Türkiye’de tüketicinin korunması için sivil toplumun güçlendirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında ilgili STK’ların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, savunuculuk ve lobicilik becerilerinin geliştirilmesi, kurulan uluslararası STK ağı ile en iyi uygulamaların paylaşılarak tüketicinin korunmasına ilişkin politika sorunlarının çözülmesine yardımcı olunması hedeflendi.

Projede neler yapıldı?

Nisan 2021’de başlayan projede, öncelikle tüketici örgütlerinin kurumsal kapasitesini geliştirmek için kamusal iletişim stratejileri, savunuculuk, lobicilik, proje döngüsü yönetimi, insan kaynakları yönetimi, mali yönetim kapasitesi geliştirme konu başlıkları altında bir dizi eğitim düzenlendi, bu eğitimlerden 120 STK temsilcisi faydalandı.

Politika İzleme Ağının oluşturulmasına yönelik faaliyetlerine başlayan projede, bu amaca ulaşmak için başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere politika yapıcı çeşitli kurumlara çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi, ilgili makamlarla koordinasyon toplantıları ve bir çalıştay düzenledi. Bu etkinliklerin sonucunda STK’larla yapılan yaygınlaştırma toplantısında projenin metodolojisi, çıktıları ve sonuçları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Politika İzleme Ağı

Projenin en önemli kazanımı olarak Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’dan STK’ların katılımıyla bir Politika İzleme Ağı oluşturuldu. Türkiye’de tüketici haklarının korunmasına yönelik yapılan çalışmaları, uygulama ve yasaları izlemek, politika önerisi geliştirmek ve yıllık izleme raporu hazırlamak amacını taşıyan ağın halihazırda 18 üyesi bulunuyor.

Tüketici dernekleri bu ağın bir parçası olmak için https://tuketici.eu/forum/pia/ adresli internet sitesini ziyaret ederek gerekli adımları takip edebilir.