Sürdürülebilir Diyalog ile Kurulan Köprüler

Türkiye ve AB’deki STK’lar ve kamu kuruluşları arasında engelli haklarıyla ilgili diyaloğun iyileştirilmesine ve yeni ortaklıklar kurmaya katkı sunmak amacıyla yola çıkan ‘Sürdürülebilir Diyalog ile Köprüler Kuralım’ Projesi, yolculuğunun sonunda kurulan köprüler üzerinde başarıyla yol almaya başladı.

Engelli Bireyler ve Aileleri Geliştirme Merkezi Derneği (EBAGEM) koordinatörlüğünde Romanya’dan ADAPTO (Gençler Arası Eşitliği Teşvik Derneği) ortaklığında hayata geçirilen “Sürdürülebilir Diyalog ile Köprüler Kuralım” Projesi, Mersin Yenişehir Belediyesi ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile birçok faaliyete imza atarak tamamlandı.

Bugüne kadar birçok AB projesinde koordinatör ve proje ortağı olarak yer alan EBAGEM’in Başkanı Ayda Yeter Serin, bu kapsamda engeli olan bireylerin ve ailelerinin güçlenmesine katkıda bulunmak, sosyal hayata katılımlarını artırmak, kişisel ve mesleki yönden gelişmelerine destek olmak amacıyla faaliyetler yürüttüklerini belirtiyor. Serin, engellilik alanında faaliyet gösteren STK’ların gelişimine destek olmayı, bu alanda kamu ve STK’lar arasında iş birliği geliştirmeyi, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde ağ kurma çalışmalarında yer almayı kendilerine misyon edindiklerini de belirtirken, bu sebeple “Sürdürülebilir Diyalog ile Köprüler Kuralım” Projesine büyük önem verdiklerini dile getiriyor.

Projenin kilometre taşları

Arama konferanslarından ağ oluşturma faaliyetlerine, çalışma ziyaretlerinden eğitim materyalleri oluşturmaya, diyalog toplantılarından eğitim programlarına, uluslararası zirveden çevrim içi bir eğitim platformuna birçok faaliyeti kapsayan proje, belirlenen dört kilometre taşı üzerinden yürütüldü.

Diyalog ve ağ iletişimi

Diyalog ve ağ kurma sürecinin ilk adımı olarak biri Mersin’de, diğeri Köstence’de olmak üzere iki “Arama Konferansı” gerçekleştirildi. Bu konferanslarda öncelikle Engeli Olan Bireyleri (EoB) hedefleyen sosyal politikaların oluşturulması ile EoB’yi ve ailelerini hedefleyen etkinliklerinin belirlenmesi amaçlandı. Ayrıca yerel aktörlerin temsilcilerine, engellilik alanında AB müktesebatına ilişkin stratejilerin gerçekleştirilmesine yönelik, mevcut durum hakkında daha fazla bilgi edinebilmeleri için açık alan sağlandı.

İkinci olarak Türkiye’de engellilik alanında çalışan 20 kuruluş ile Romanya’da engellilik alanında çalışan 15 kuruluş ağ oluşturma faaliyetlerine davet edilerek “Engelsiz Ağ” oluşturuldu. Romanya’ya gerçekleştirilen çalışma ziyaretinde, engellilik alanında çalışan STK’lar ve kamu kuruluşlarıyla Türkiye-AB arasında iş birliği geliştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Diyalog ve Ağ İletişim faaliyetleriyle ilgili son olarak, yerel girişim becerilerini artırmak ve engelli bireylerin ve ailelerinin haklarından tam olarak yararlanmaları için aktif aktörlerin iletişim kapasitelerini geliştirmek ve iş birliği fırsatları yaratmak amacıyla üç platform toplantısı düzenlendi.

Eğitim modülü geliştirme

Proje kapsamında, Engeli olan Bireyler ve aileleri ile çalışan eğitmenlerin, daha sonraki çalışmalarında metodolojik ihtiyaçlarına cevap vermek için, engellilik hakları, aktif katılım ve vatandaşlık gibi konularda eğitim modülünün içerik geliştirmesi yapılarak, Eğitmen Eğitimi El Kitabı hazırlandı.

Kapasite geliştirme

Türkiye ve Romanya’daki STK’lardan ve kamu kurumlarından eğitmenler ve gençlik çalışanları, metodolojik kapasitelerini geliştirmek ve engelli hakları, yaygın eğitim, deneyimsel öğrenme metodolojisi, aktif katılım ve vatandaşlık üzerine bir eğitmen eğitimi programına katıldılar. Eğitim katılımcıları kurulacak olan E-Öğrenme platformuna destek olmak amacıyla platformun geliştirilmesi sürecine de dahil oldular.

AB-Türkiye farkındalığı ve yaygınlaştırma

Proje faaliyetlerinin son kilometre taşı olan farkındalık ve yaygınlaştırma çalışmalarına yönelik atılan önemli adımlardan birisi, Romanya’ya gerçekleştirilen çalışma ziyaretinde düzenlenen “Engellilik Alanında Avrupa İş birliği” Semineri oldu. Ayrıca proje kapsamında Engeli olan Bireyler ve ailelerini hedefleyen etkinlikler düzenleyen paydaşlara yönelik “Eğitim El Kitabı” hazırlandı. Engelli hakları, engellilerin aktif katılımı ve erişilebilirlik konularına dikkat çeken kısa animasyon filmler hazırlanarak filmler sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Proje kapsamında son olarak 10 Aralık 2021 Dünya İnsan Hakları Günü’nde Mersin’de 10 ülkeden 200 katılımcıyla “Uluslararası Engellilik Zirvesi” düzenlendi.

Projenin sürdürülebilirlik bağlamında önemli çıktılarından bir diğeri ise, her tür engeli olan birey ve eğitmenler tarafından erişilebilir bir platform olarak tasarlanan ve yedi modülden oluşan E-Öğrenme platformu oldu. Eğitmenlerin engelli haklarını öğrenme sürecinde teorik bilgilerini geliştirmeleri için açık alan sağlamayı amaçlayan platforma https://ebridges.org/tr/ adresi üzerinden ulaşılabilir.