“Türk Yunan Medya Buluşması Projesi” dostluk ve barış söylemleriyle son buldu!

Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında Aral Grup’un Yunanistan’dan A4 Art Design ile ortaklaşa yürüttüğü “Türk Yunan Medya Buluşması Projesi”, 18 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen “İki Ülkeden Dostluk ve Barış Söyleşileri”paneli ile son buldu.

Panelin açılış konuşmasını yapan Proje Koordinatörü Arzu Akgün, amaçlanan hedeflere ulaşmak için geniş bir yelpazede faaliyetler gerçekleştirdiklerini ve arşiv niteliğinde çalışmalarla hedeflerine ulaştıklarını belirtti.

Türk ve Yunan panelistler, diplomat, gazeteci, ve yazar kimlikleriyle medya ilişkilerinde yaşadıklarını paylaştılar. Panelde yıllar önce böyle bir toplantının yapılmasının mümkün olmadığı, Türk ve Yunan ilişkilerinde iyi yönde büyük değişiklikler olduğu ve STK’ların bu konuda öncü oldukları belirtildi. Geniş katılımla gerçekleşen soru-cevap bölümünde ise medyanın dünya çapındaki gücü, bu gücün olumlu kullanılmasının getireceği avantajlar, karşılıklı somut ve soyut değerlerin yitirilmemesi için yapılması gereken çalışmalar ve bilinçli okur olmanın önemi tartışıldı.

Panele katılan Yunanistan’ın Türkiye Büyükelçisi Kyriakos Loukakis, Türk ve Yunan halklarının ortak noktalarından söz ederek sivil toplum örgütlerinin iki ülke arasındaki diyaloğun gelişmesindeki önemini vurguladı ve bu tür projelerin devamı ve tekrarlanmasını arzu ettiklerini belirtti.