Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkilerinde Görmek İstediğiniz Değişimin Bir Parçası Olmaya Ne Dersiniz?

Bir hacker, programcı, tasarımcı, sosyal girişimci, mühendis, bilim adamı, diplomat, sivil toplum gönüllüsü veya çalışanı, BM sürdürülebilir kalkınma hedefleri destekçisi veya uzmanı olarak Türkiye- AB diyaloğu konusunda parlak fikirleriniz mi var? Ya da internet veya mobil uygulama geliştirme, tasarım, haritalama, veri analizi, araştırma gibi becerileriniz mi var? Öyleyse bize katılın ve Türkiye – AB sivil toplum diyaloğunu yeniden şekillendirmeye ve dönüştürmeye katkı vermek için sosyal veya teknik becerilerinizi hayata geçirin.

DiploHack Nedir?

Diplohack, diplomatları ve diğer tüm kilit paydaşları ilgili sorunlara çözüm bulmak için bir araya getiren yaratıcı bir süreçtir.

Diplohack, bir fikir aşaması (ideation) ve bir hackathondan oluşur.

Diplohack, esnek bir yapıya sahiptir; organizatörler ve katılımcılar içerik ve biçime kendileri karar verirler.

Diplohack için gerekli süre, üzerinde çalışılacak problemler ve ulaşılmak istenilen sonuca bağlıdır.

Diplohack, iki unsurdan oluşur:

  • Fikir Aşaması
  • Hackathon

Fikir Aşaması:

Belirlenen zorlukları gidermeyi, yeni fikir ve çözüm önerileri geliştirmeyi hedefleyen yaratıcı bir süreçtir. Paydaşların bir konu etrafında bir araya geldiği, yeni fikirler ortaya çıkarmayı ve mevcut fikirleri beyin fırtınaları aracılığıyla olgunlaştırmayı amaçlar. Katılımcılar, yaratıcı kişilerin önderliğinde alışılmışın dışında düşünmek konusunda cesaretlendirilir. Katılımcıların bu süreçte, hiyerarşik pozisyonlarından sıyrılarak birbirleriyle eşit düzeyde oldukları düşüncesiyle hareket etmeleri beklenir. Fikir aşaması sürecinde bütün paydaşların sadece sürece katılmaları değil, aktif bir şekilde katkı vermeleri de gerekmektedir. Ortaya çıkan yeni fikirler üzerinde birlikte çalışılarak çözümler üretme süreci katılımcıların gayretini beslemektedir. Bu oturumlar genellikle bir-iki saat sürer.

Fikir aşamasında paydaşların ve seçilen konunun niteliğine göre tamamen esnek yöntemler kullanılmaktadır. Temel amaç birlikte çalışmak, yaratıcı düşünmek, karşılıklı ilişkileri güçlendirmek ve katılımcıları ortak bir paydada buluşturmaktır.

Başarılı fikirlerin ortaya çıkarılabilmesi için fikirlerin “ARKYA” kriterlerini karşılaması gerekmektedir:

Açıklık: Fikrinizin amacı, hedefleri, faydalanıcıları ve sonuçları açık ve etkileyici olmalıdır.

Risk Değerlendirmesi: Fikrinizin yenilikçilik boyutu ile ortaya çıkarabileceği çatışmalar arasında dengeli bir yaklaşım izlenmesi gerekmektedir.

Kanıt: Gerçekleri ortaya koyarak ve kanıtları destekleyerek fikrinizin güçlü olduğunu gösterin. Eğer veri bulma zorluğu yaşıyorsanız, konu üzerinde daha fazla çalışılabilmesi için zorlukları ve çalışma alanlarını tanımlayın.

Yapabilirlik: Fikrinizin eyleme nasıl geçirilebileceğini ve sürdürülebileceğini gösterin; Potansiyel yararlanıcılar fikrinizi olumlu karşılayacak mı? Etkiyi nasıl değerlendireceksiniz?

Alışılmışın dışındalık: “Fikir ve önerilen sonuç ne kadar yenilikçi?” sorusuna cevap aranmalıdır.

Hackathon

Hackathonlar, BT uzmanlarının (geliştiriciler, UX (kullanıcı deneyimi) tasarımcıları ve veri bilimcileri), fikir aşamasının sonucunda bulunan kavramları ve aldıkları bilgileri hızlı prototipleşme adı verilen bir süreç aracılığıyla somut hale getirdikleri etkinliklerdir. Hackathonlar genellikle 48 saat sürer ve mesai saatleri dışında gerçekleşir (genellikle cuma öğleden sonra ile pazar öğleden sonra arası). İlgili BT uzmanlarından (çoğunlukla kodlayıcılardan) gönüllü olarak katılmaları istenir. Hackathon, iyi bir amaç uğruna düzenlendiği, oyun unsurunu işin içerisine dahil ettiği ve bir zorlukla başa çıkma fırsatı verdiği için genellikle gönüllü katılımlarla gerçekleşir. Gerçekten zorlu bir sorunun olması, başarılı bir Hackathon için ön koşuldur.

Diplohack, eldeki zorluğa bağlı olarak bu unsurlardan birini veya her ikisini de kullanır.

Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu Nedir?

Türkiye ile AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun temel amacı, Avrupa Birliğinin gelecekteki genişlemesinin getireceği zorlukların yanı sıra fırsatlara da değinerek, Türkiye ve AB kamuoyunu bilgilendirmektir. Sivil Toplum Diyaloğu Programı bu amaçlara ulaşmak için, Türkiye’den ve AB’den sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek, karşılıklı etkileşimin artırılmasını ve sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir bir diyaloğun geliştirilmesini sağlar. Ayrıntılı bilgi için: www.siviltoplumdiyalogu.org’u ziyaret edebilirsiniz.

İlk “Diplohack” etkinliğimizin konu başlığını Türkiye – AB Sivil Toplum Diyaloğu olarak belirledik!

DiploHack Ankara’da, tüm paydaşlar Avrupa çapında milyonlarca insanı ilgilendiren Türkiye – AB sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi için yaratıcı öneriler geliştirmek amacıyla deneyimlerini, uzmanlıklarını ve güçlerini birleştirecekler.

33 saatlik süreçte, Türkiye-AB ilişkilerinin insanların yaşamlarına etki eden boyutlarını geliştirmek ve sivil toplum diyaloğunu güçlendirmek için çözümler üretmek üzere çalışma grupları oluşturulacak. İkinci günün sonunda, grupların sunacağı fikirler, projeler hakkında raporlar hazırlanacak. Sonuçlar, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Dışişleri Bakanlığı ilgili birimleri, AB Büyükelçileri, AB ülkelerinin liderleri, Türkiye’de faaliyet gösteren ilgili sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile paylaşılacak.

Online başvuru için tıklayınız.

Başvuru için son tarih: 26 Haziran 2019, saat 19:00!

Sizce, Türkiye AB sivil toplum diyaloğunu geliştirmek için üzerinde durulması gereken birinci öncelik nedir? Gelin ve bize katılın!  İki gününüzü tamamen yeni bir fikir üretmek için harcayın! Mümkün olan en çılgın fikirleri hayal edin ve hayallerinizdeki hackler üzerinde çalışın!!!

Yapmanız gereken tek şey, yaratıcılığınızı, becerilerinizi ve coşkunuzu yanınızda getirmek.

50 kişilik sınırlı sayıda kontenjanımız dolmadan hemen başvurun!

Ödül

Diplohack katılımcıları arasında ilk üçe giren gruplar, ikinci günün sonunda geliştirdikleri fikirleri jüri önünde yapacakları sunumlar sonrası;

  1. 5.000 TL
  2. 3.000 TL
  3. 2.000 TL ile ödüllendirilecekler.

Tarih

4 – 5  Temmuz 2019

Yer

TED Üniversitesi, Ziya Gökalp Caddesi No: 47 – 48
06420, Kolej – Çankaya
Ankara / Türkiye

Diplohack Avrupa Birliği Başkanlığı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği işbirliğinde düzenlenmektedir.