Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdürlüğü’nün faydalanıcı taraf olduğu “Türkiye’ de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi” Hibe Programı (CFCU/TR2013/0327.05.01-02 – EuropeAid/138406/ID/ACT/TR) teklif çağrısı yayınlanmıştır

Hibe Başvuru Sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır:
http://www.cfcu.gov.tr/tr/tender/64912

Hibe programı kapsamında 2 grup proje başvuruları bulunmaktadır. Bunlar; Küçük Ölçekli Projeler ve Büyük Ölçekli Projeler olarak duyurulmuştur. Bu proje gruplarından sadece biri seçilerek başvuru yapılması gerekmektedir.

Hibe Miktarları;

  • Küçük Ölçekli Projeler için en az 10.000 Euro, en fazla 50.000 Euro
  • Büyük Ölçekli Projeler için en az 50.000 Euro, en fazla 200.000 Euro’dur.
 Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programının öncelikli konuları;
  • İklim Değişikliğini Azaltma
  • İklim Değişikliğine Uyum

Proje tekliflerinin son teslim tarihi 14 Kasım 2016 saat 17:00’dır.