Uluslararası Kompost Konferansı Gerçekleşti

Türkiye’de organik çöplerin (biyo-atık) ayrıştırılarak toplanması ve toprakların verimini arttıran kompost elde edilmesi için belediyelerle birlikte yürütülen Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor projesi uluslararası bir konferansla tamamlandı. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinin, Belçika’dan ortağı Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi ve Geri Dönüşüm için Kentler ve Bölgeler Birliğiyle (ACR+) yürüttüğü  proje ile çöp sorununa çözümler sunuldu.

Gerçekleştirilen konferansta Avrupa’dan ve Türkiye’den uzmanlar, sorunu masaya yatırdılar. Kadir Has Üniversitesinde gerçekleşen konferansta Türkiye’de bu konuda gerekli yasa ve yönetmelikler olduğu halde uygulamanın yetersizliklerinden ve çözüm önerilerinden konuşuldu. Proje kapsamında 7 bölgeden toplam 18 belediye iyi örnekleri yerinde incelemeleri için Avrupa’ya götürülerek eğitim verilmişti. Konferansta bu tecrübelere de yer verildi.

Kompost Tesis Kurulumunda İzlenecek Yol Haritası Hazır

Proje öncelikli olarak belediyelerle birlikte orta ve büyük ölçekli kompost tesislerinin kurulması için Türkiye’ye veri ve tecrübe aktarımı yapmayı amaçladı. Bu sayede ciddi çevre sorunlarına yol açan çöp konusunda bir çözüm oluşturulmasının yanı sıra, üretilecek olan kompostla toprağın içindeki humus miktarının da artırılması sağlanacak.

Projenin en önemli çıktısı olan çöp anketi, Türkiye’deki belediyelerin çöp ve kompost konusundaki ihtiyaçları ve mevcut durumlarının fotoğrafını çekti. Türkiye’nin çöpe bakışını, kullanım alışkanlıklarını ve Belediyelerin atıklarla ilgili çalışmalarının hangi noktada olduğunu ortaya koydu. Türkiye’de komposta yönelik ihtiyaç analizlerinin doğru yapılmaması, bu konudaki bilgi ve veri eksikliği, kurulan tesislerin ya kapatıldığını ya da kapasitelerinin altında çalıştığını gösterdi. Bu sonuçların nedenleri araştırıldı. Böylece kompost tesisi kurarken izlenecek yol haritası da ortaya çıktı. Bir de kompost el kitabı hazırlandı.

Daha fazla bilgi için www.turkeycomposts.org