Yeni Dönem Açılışıyla Diyalog Ailesi Büyüdü!

Sivil Toplum Diyaloğu dördüncü dönemi 29 Şubat 2016 tarihinde geniş katılımlı bir açılış töreni ile başladı.

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili Emine Döğer, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Hansjörg Haber ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır’ın açılış konuşmalarını yaptığı törene milletvekilleri, büyükelçiler, uluslararası kuruluşlardan ve kamu kuruluşlarından temsilcilerin yanı sıra yeni dönemde hibe almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları katıldı.

AB Bakanı Bozkır, AB geçiş sürecini bir toplumsal gelişim ve değişim süreci oarak gördüklerini ve sivil toplumu bu sürecin merkezine koyduklarını söyledi. Ülkede sivil toplumu rakip olarak gören eski anlayışın yerini sivil toplumu zenginlik olarak gören bir anlayışa bıraktığına işaret eden Bozkır, gerçek manada işleyen bir demokrasi için sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin Avrupa kamuoyuna ulaşabilmeleri gerektiğini belirtti. Sivil Toplum Diyaloğu Programının Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birbirlerini tanımaları için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Haber de AB geçiş sürecinin hükümetler değil insanlar ve günlük hayatlarıyla ilgili olduğunu belirterek 2008 yılından bu yana Diyalog Programı çerçevesinde sivil toplum kuruluşları arasında kurulan ortaklıklar sayesinde toplumlar arasında kurulan bağların güçlendiğini söyledi.

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili Emine Döğer de Program kapsamında yapılan hibe sözleşmelerinin sivil topluma olumlu katkılar sağlamasının yanı sıra ülkede proje hazırlama ve uygulama kapasitesinin gelişmesine önemli katkılarda bulunduğunun altını çizdi.

Açılış konuşmalarının ardından AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan’ın moderatörlüğünde bir panel düzenlendi. Üçüncü dönemden deneyimlerin paylaşıldığı panelde Sivil Toplum Diyaloğu Programının proje süreçlerine katkısı vurgulandı. İlk sözü alan Denizli Koruyucu Aile Derneği Başkanı Ayfer Doğan proje kapsamında 1000 çocuğa koruyucu aile bulduklarını söyledi. Belgesel Sinemacılar Birliği’nden Yasin Ali Türkeri de Türkiye’de telif konusunda şimdiye kadar yapılan en geniş çalışmaya imza attıklarını belirterek proje sürecinde yaşadıklarını dinleyicilerle paylaştı. Gençlerin AB üyelik sürecine her alanda katılımını sağlamak için çalışan Gençlik Servisleri Merkezi’nden Öyküm Bağcı’nn sunumuyla panel sona erdi.

Açılış töreninin ardından 3 gün sürecek hibe uygulama eğitimleri başladı.