Yerelden Avrupa’ya Uzanan Gençlik Diyaloğu

Gençlerin ve gençlik çalışanlarının sosyal politika ve istihdam konularında kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlayan ‘Yerelde Gençlik Çalışmalarının Güçlendirilmesi için Sivil Toplum Diyaloğu’ Projesi, bir dizi etkinlikle ve kapsamlı bir araştırmayla Türkiye ve Hollanda’da gençlik alanında çalışan STK’lar arasında güçlü bir diyaloğa imza attı.

İstihdamın artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş hayatında kadın ve erkekler için eşit fırsatlar sağlanması gençlerin günümüzde en çok beklenti içerisinde olduğu toplumsal konulardan bazıları. Bu konular, aynı zamanda “Sosyal Politika ve İstihdam” başlıklı AB Müktesebatı 19. Fasıl’ın da kapsadığı konular.

Sivil Toplum Diyaloğu Altıncı Dönem projelerinden “Yerelde Gençlik Çalışmalarının Güçlendirilmesi için Sivil Toplum Diyaloğu” bu konulara odaklanarak Türkiye ile Hollanda arasında oluşturdukları gençlik köprüsü ile 19. Fasıl ve içerdiği konular üzerine farkındalığın artırılması üzerine çalıştı. Projenin ana faydalanıcısı Pi Gençlik Derneği’nden Seda Şahin, projenin amacını “AB Müktesebatı 19. Fasıl kapsamında Türkiye ve Hollanda’da gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşları arasında diyaloğu güçlendirmek” olarak tanımlıyor.

Proje, Türkiye’deki 40 gençlik derneğinin birlikte ve birbirlerinden öğrenmek için oluşturdukları bir sivil toplum ağı olan Yerel Gençlik Dernekleri Ağı (YGDA) çatısı altında Pi Gençlik Derneği ve Hollanda’daki Blom Vakfı ortaklığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki ile hayata geçirildi.

Etkinliklerle güçlenen gençlik köprüsü

Yüz yüze ve çevrim içi gerçekleştirilen etkinlikler, proje çerçevesinde geliştirilen diyaloğun da belkemiğini oluşturdu. Projenin Hollanda ayağında, Pi Gençlik Derneği temsilcilerinin ve Hollanda’nın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren 20’den fazla gençlik çalışanının katılımıyla, proje ortağı Blom Vakfı organizasyonunda 23 Haziran 2022 tarihinde çevrim içi bir konferans düzenlendi. “Gençlik Hakları ve Sorunları”,” Gençlerin Katılımı”, “Gönüllülük Bilincinin Gençler Arasında Yaygınlaştırılması” ve “Gençlik Çalışmalarının Güçlendirilmesi” konferansta tartışılan konulardan bazılarıydı. Konferans sonrasında, 20’den fazla gençlik çalışanı, 4-7 Temmuz 2022 tarihlerinde Den Haag’da düzenlenen “Ayrımcılıkla Mücadele” temalı yerel eğitimlere katıldı.

Projenin Türkiye ayağında ise, “Gençlik Çalışanları için Sosyal Politika ve İstihdam Konferansı” kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinde çalışmalar yapan 40’tan fazla gençlik çalışanı 28-30 Haziran tarihlerinde Ankara’da bir araya geldi. Konferansa, AB Başkanlığı’ndan Uzman Dr. Begüm Güler, AB Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Mehmet Caner Demir ile Blom Vakfı Kurucuları Nathalie Feitsma ve Jorinevan Egmond katılım sağladı. Sosyal politika ve istihdam üzerine yeni bilgiler edinmek, ağ kurmak ve iş birliği geliştirmek amacıyla düzenlenen konferansta “Gençlik Çalışanlarının Sosyal Politika ve İstihdam Algısı” araştırmasının sonuçları paylaşıldı.

Seda Şahin, sonrasında İzmir, Ankara ve Gaziantep’te düzenlenen eğitimlerin başlıklarının araştırmanın sonuçlarına göre belirlendiğini dile getiriyor ve araştırma sonuçlarına çok yakında projenin web sitesinden ulaşılabileceğini belirtiyor. “Yerelden ulusala” sloganıyla yolculuğuna başlayan proje, Türkiye ve Hollanda arasında geliştirilen gençlik diyaloğuyla uluslararası boyutu da eklemiş bulunuyor.

Yerel Gençlik Dernekleri Ağı hakkında

Yerel Gençlik Dernekleri Ağı (YGDA), Türkiye’deki gençlik derneklerinin karşılıklı öğrenme deneyimlerini güçlendirmek için oluşturdukları bir sivil toplum ağı. Gençlik hakları alanında faaliyet gösteren Pi Gençlik Derneği, 1 Ocak 2020’de Türkiye genelinden 40 gençlik kuruluşunun bir araya gelmesiyle YGDA’nın kurulması için ilk adımı attı. YGDA çatısında gençlik derneklerini hak temelli çalışmalar konusunda güçlendirmek, daha kapsayıcı olmalarını sağlamak ve birbirleri ile iş birliğini artırmak için eğitim, toplantı, konferans, saha çalışmaları gibi birçok faaliyet yürütüldü.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde faaliyet gösteren gençlik derneklerinin çalışmalarının daha görünür hale getirilmesi ve gençlerin bunlara kolay erişebilmesi için tasarlanmış olan YGDA’nın web sitesini https://genclikdernekleri.org/ adresinden ziyaret edebilirsiniz.

YGDA’nın kuruluş hikayesini Pi Gençlik Derneği Başkanı Begüm İntepeler ve Proje Koordinatörü Seda Şahin’den dinlemek için tıklayınız.