Birlikte Destek Programı

Program Detayları

Programlama Yılı : 2015
Referans Doküman : 2015 Aksiyon Dokümanı
Uygulayan Kurum :Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
Sözleşme Türü : Doğrudan Hibe, Hibe
Başlangıç Tarihi : 15 Mart 2019

Program Kapsamı

BİRLİKTE Destek Programı; hak temelli çalışmalar yürüten STK’ların varlıklarını sürdürebilmelerine, temel amaçlarını yerine getirmelerine ve kurumsal gelişimlerine/güçlenmelerine katkı sağlamak için tasarlanan bir alt-hibe destek mekanizmasıdır.

BİRLİKTE Destek Programı üç destek mekanizmasının eş zamanlı olarak yürütülmesi üzerine şekillendirilmiştir:

  • STK’ların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kurumsal hibe desteği
  • STK’ların kurumsal gelişimine ve güçlenmesine katkı sağlayacak mentorluk programı
  • STK’ların kendi aralarında ve sivil toplumdaki diğer aktörlerle etkileşimlerini ve iş birliklerini kolaylaştırmaya, güçlendirmeye yönelik etkileşim/paylaşım ağı (BİRLİKTE Ağı)

Alt-Hibe Programı Nedir?

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen BİRLİKTE Destek Programını bir alt-hibe programı olarak yürütülmüştür. Alt-hibe uygulaması en genel tanımı ile;  Avrupa Birliği (AB) hibesi kullanan bir STK’nın üçüncü taraflara, önceden belirlenmiş şartlarla ve kendi hedefleriyle uyumlu olmak koşulu ile ayni ve/veya mali katkı sağlamasıdır.  Alt-hibe uygulaması, son yıllarda AB tarafından uygulanan hibe programlarında desteklenen projeler altında daha küçük ölçekli finansman olanakları sağlamak ve hibe yönetimini kolaylaştırmak için giderek daha sıklıkla başvurulan bir mekanizma olarak dikkat çekmeye başlamıştır. 

STGM, BİRLİKTE Destek Programını bir alt-hibe uygulaması olarak STK’lara kurumsal hibe desteği sağlayan ve ulusal ölçekte uygulanan kapsamlı bir ilk örnek olarak 2018 yılında hayata geçirmiştir. Halihazırda, program “Türkiye’deki Hak Temelli Sivil Toplum Örgütleri için BİRLİKTE” Projesi kapsamında uygulanmaktadır.

Program kapsamında sözleşme yapılan STK’ların tam listesine buradan erişebilirsiniz.

Birlikte Hibe Rehberi

Birlikte Kurumsal Kapasite Geliştirme Rehberi

Birlikte Görünürlük ve İletişim Rehberi

Detaylı bilgi için tıklayınız.