Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi

Program Detayları

Programlama Yılı : 2015
Referans Doküman : 2015 Aksiyon Dokümanı
Uygulayan Kurum :TOBB, Eurochambers
Sözleşme Türü : Doğrudan Hibe, Hibe
Başlangıç Tarihi : 14 Temmuz 2018
Hibe Projeleri Başlangıç Tarihi : 1 Nisan 2019

Program Kapsamı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, AB Katılım Öncesi Mali Yardımlarının 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde (IPA II) sivil toplum sektörünün lider kuruluşu olarak kabul edilmiştir. Bu çerçevede, 2014-2015-2016 programlama dönemlerinde sivil toplum sektörü altında 23 proje programlanmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından  Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBERS) işbirliğinde yürütülen olan “Türkiye AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi” de 2015 programlamasında yer alan projelerden biridir.  

Bahsekonu proje, TOBB ve EUROCHAMBERS iş birliğinde 2007-2009 ve 2011-2014 yılları arasında AB-Türkiye Odalar Forumu adıyla Türkiye’deki odaların kapasitelerinin geliştirilmesi ve Türkiye’nin AB katılım müzakereleri kapsamında farkındalıklarının artırılması amacıyla yürütülmüş olan iki projenin (hibe programının) devamı niteliğindedir. 2007-2009 ve 2011-2014 yılları arasında yürütülen 43 hibe projesi vasıtasıyla Türkiye ve AB üyesi ülkelerden 126 ticaret ve sanayi odası ortaklık kurmuştur. Projelere toplam 5 milyon Avro kaynak tahsis edilmiştir.

TOBB-EUROCHAMBERS ortaklığında 2007 yılından bu yana yürütülen AB-Türkiye Odalar Forumu projelerinden edinilen deneyim ışığında üçüncü bir adım olarak Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi tasarlanmıştır. 

Projenin genel hedefi, Türkiye ve AB iş dünyası arasında karşılıklı bilgi ve anlayışın geliştirilmesi, iş dünyası arasındaki entegrasyonun teşvik edilmesi ve Türkiye’nin AB üyeliğinin doğuracağı fırsat ve zorluklar hakkında farkındalık geliştirilmesidir. 

Projenin özel amacı ise, Türkiye’deki odaların kapasitesini geliştirmek ve üyelerine yönelik yeni hizmetler üretmesini sağlamak, Türkiye ve AB’deki odalar arasında iyi uygulamaların değişimine zemin oluşturmak,  Türkiye ve AB’de iş dünyasının özellikle Gümrük Birliğinin modernizasyonu sürecine katkı vermek yoluyla siyasi hayata katılımını artırmak olarak belirlenmiştir. 

Proje 2 alt bileşenden (projeden) oluşmaktadır: 1- Doğrudan Hibe Bileşeni ve 2- Hibe Programı Bileşeni. Bu iki alt bileşenden/projeden oluşan projenin toplam bütçesi 5 milyon Avro’dur. Bütçenin 4.700.000 Avro’su AB katkısı, 300.000 Avro’su Türkiye katkısıdır. 

1. Doğrudan Hibe Bileşeni 

TOBB-EUROCHAMBERS ortaklığı ile Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında 2,2 milyon avro bütçeli doğrudan hibe sözleşmesi 13 Temmuz 2018 tarihinde imzalanmıştır. TOBB tarafından 300.000 Avro tutarında eş finansman sağlanmıştır.

Doğrudan Hibe Projesi kapsamında yer alan faaliyetler şunlardır: 

  • Oda/Borsa görevlilerinin AB mevzuatı konularında alacakları eğitimler, 
  • Türk ve AB şirketlerinin AB-Türkiye ilişkilerine yönelik bakış açılarını tespit etmek için anket çalışmaları, 
  • AB-Türkiye kamu ve özel sektör temsilcilerini, AB-Türkiye ekonomik ilişkilerini analiz etme ve geliştirme çerçevesinde bir araya getirmeyi amaçlayan toplantılar, 
  • AB’ye katılım süreci ve Gümrük Birliği konularında işletmelere yönelik çalıştaylar,
  • İşletmelerin AB müktesebatına uyuma yönelik uygulamalar konusunda farkındalıklarını ve Oda/Borsa görevlilerinin bu alanlarda kapasitelerini artırmalarına yönelik çalışmalar,
  • İşletmelerin enerji verimliliklerini ve finansal/operasyonel verimliliklerini arttırmaya yönelik kapasite geliştirme çalışmaları, 
  • Türk Oda/Borsa görevlilerinin Avrupa Odalarına ve AB Oda görevlilerinin Türk Odalarına gerçekleştirdikleri çalışma ziyaretleri,

2. Hibe Programı Bileşeni

Türk Oda ve Borsaları ile AB Odaları arasındaki iş birliğini geliştirmek için 2,5 milyon Avro tutarında bir destek sağlanmıştır. Bu kapsamda, Türk ve AB Oda/Borsaları arasında aşağıda listesi yer alan 19 adet “eşleştirme” hibe projesi seçilmiş ve  12-15 Mart 2019 tarihleri arasında faydalanıcılar ile sözleşmeler imzalanmıştır. 

3 Nisan 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen açılış toplantısı ile uygulama süreci başlamıştır.

TÜRKİYE-AB İŞ DÜNYASI DİYALOĞU PROJESİ ORTAKLIK HİBE PROGRAMI PROJE LİSTESİ 

Lider Oda Proje Adı  Ortak Oda(lar)
  •  
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Mardin Chamber of Commerce and Industry (CCIM) Increases Its Capacity in Cooperation With Its Counterpart in Granada (CCIG) Camara Oficial de Comercio, Industria y Navegacion de Granada, İspanya (1)
Edirne Ticaret Borsası Knowledge is Power Yambol Chamber of Commerce and Industry, Bulgaristan (1)
Eskişehir Sanayi Odası Develop SMEs and Clusters By International Networking Chambre de Commerce et d’Industrie de region Auvergne Rhone Alpes, Fransa (1) 

Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegacio de Barcelona, İspanya (2)

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (3)

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Improving European Dialogue for Business Drama Chamber of Commerce and Industry, Yunanistan (1)
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası SME Hospital and European Network Afyonkarahisar Ticaret Borsası (1)

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (2)

Siauliu prekybos, pramones ir amatu rumai, Litvanya (3)

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Sibiu, Romanya (4)

Varna Chamber of Commerce and Industry, Bulgaristan (5)

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Strengthen of EU-Turkey Business Bridges Through More Cooperation and Comprehension of EU Hospodarska Komora Ceske Republiky, Çekya (1)
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Finding Opportunities & Building Bridges In The Automotive Industry Between Turkey and The EU Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (1)

Polish Chamber of Commerce,

 Polonya (2)

Bacs-Kiskun Megyei Kereskedelmi es Iparkamara, Macaristan (3)

İstanbul Ticaret Odası Twinning for Digitalization Chambre de commerce et d’industrie de region  Paris İle-de-France, Fransa (1)
Ankara Sanayi Odası Fostering SMEs’ Growth By Transfer of Expertise Between Spanish and Turkish Chambers: SMEs’ Observatory Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (1)

Official Chamber of Commerce, Industry, Services and Navigation of Spain, İspanya (2)

Konya Ticaret Odası Business Service Center Aksaray Ticaret ve Sanayi 

Odası (1)

Chemnitz Chamber of Commerce and Industry, Almanya (2)

Giresun Ticaret Borsası Increase of Hazelnut Added Value in Giresun by Increasing The Collaboration of The Chambers Giresun Ticaret ve Sanayi 

Odası (1)

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, İtalya (2)

Kars Ticaret Borsası Accreditation Guidance to Kars CE and Provision of Cheese Production Variety Ardahan Ticaret ve Sanayi

 Odası (1)

Serres Chamber of Commerce and Industry, Yunanistan (2)

Galati Camera de Comert Industrie si Agricultura, Romanya (3)

İstanbul Sanayi Odası Transfer of Best Practices Through Structural Dialogue for Capacity Development in The Fields of Digitalisation and Industry-University Collaboration and Internationalisation Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia, İtalya (1)
Gaziantep Ticaret Odası Supporting EU-Turkey Trade Integration (SETTI) Camara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegacion de Sevilla, İspanya (1)

Adıyaman Ticaret ve Sanayi

 Odası (2)

Kocaeli Sanayi Odası Developing A New Service for Turkish Chambers on Coaching Companies on Energy Efficiency Walloon Chamber of Commerce and Industry, Belçika (1)
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Mediterranean Business Dialogue for SME Coaching and International Trade Camera di Commercio Viterboi, 

İtalya (1)

 Chamber of Small and Medium Sized Industries of Thessaloniki, 

Yunanistan (2)

Camara Oficial de Comercio e Industria de la provincia de Caceres, İspanya (3)

Kütahya Ticaret ve Sanayi

 Odası (4) 

Manisa Ticaret ve Sanayi 

Odası (5)

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Intereuropean Concept Innovation Network Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, Bulgaristan (1)

Kauno prekybos, pramones ir amatu rumai, Litvanya (2)

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Increase Your Opportunities of Networking Though Strengthened Digital Information Management System Camera de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Arad, 

Romanya (1)

Small And Medium Sized Industry Chamber Of Piraeus (Pire Sanayi Odası), Yunanistan Strengthening The Civil Society & Business Networking of Female Entrepreneurs and Exchange of Experience (Euro-FEM) İzmir Ticaret Borsası (1)

Camara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegacion de Santiago de Compostela, İspanya (2)

Proje Bültenleri:

TEBD Newsletter #1, July 2019

TEBD Newsletter #2, September 2019

 

Detaylı bilgi için: 

Proje web sitesi: https://tebd.eu/

Program Detayları

Programlama Yılı : 2021
Referans Doküman : 2021 Aksiyon Dokümanı
Uygulayan Kurum :TOBB, Eurochambers
Sözleşme Türü : Doğrudan Hibe, Hibe
Başlangıç Tarihi : 31 Aralık 2022

Program Kapsamı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından  Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBERS) işbirliğinde yürütülen olan “Türkiye AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi II” de 2021 programlamasında yer alan projelerden biridir.  

Projenin genel amacı, Türkiye’deki odalar ile AB’deki muadilleri arasındaki karşılıklı bilgi ve anlayışı güçlendirmek ve böylece iş topluluklarının entegrasyonunu teşvik etmek ve Türkiye’nin AB’ye katılımının hem Türkiye’de hem de AB’deki fırsatlarını ve zorluklarını daha iyi farkındalıkla karşılamaktır.

Proje 2 alt bileşenden oluşmaktadır:

1- Doğrudan Hibe Bileşeni ve

2- Dolayı yönetim Bileşeni.

Bu iki alt bileşenden oluşan projenin toplam bütçesi 6 milyon Avro’dur. Birinci bileşen için 3,5 milyon Avro, ikinci bileşen için 2,5 milyon Avro ayrılmıştır.

Bileşen 1 kapsamındaki aşağıdaki dört faaliyet uygulanacaktır.
1. Türkiye’deki ve AB’deki Odalar ile İş Toplulukları Arasındaki İşbirliği Faaliyetleri
2. Türkiye’deki ve AB’deki Odaların Kapasite Geliştirme Faaliyetleri
3. Türkiye’deki ve AB’deki Odalar İçin Ağ Oluşturma ve Hareketlilik Destek Mekanizması
4. AB-Türkiye Odalar Ortaklık Hibe Programı Destekleme

Cinsiyet eşitliğini desteklemek için odaların kadın personelinin TEBD II faaliyetlerine katılımı teşvik edilecektir. Özellikle, eğitim seminerlerine ve kapasite geliştirme faaliyetlerine katılan kadın katılımcıların tüm katılımcıların en az %30’unu oluşturması teşvik edilecektir.

Bileşen 2, EUROCHAMBRES ve TOBB tarafından sivil toplum diyalogu çerçevesinde yürütülen hibe programlarının devamı niteliğinde olacaktır. Hibe projeleri, AB ve Türkiye’deki odalara ağ oluşturma ve sürdürülebilir işbirliği için fırsatlar sağlama; Türkiye’deki odalarının COVID-19’un etkisinden kaynaklı yeşil ve dayanıklı bir iyileşmeyi destekleme, işletmelerin (özellikle KOBİ’lerin) kaynak ve enerji verimliliğini artırma, döngüsel ekonomiye geçişi sağlama, karbon piyasalarına katılım, iklim değişikliğinin etkilerine karşı işletme dayanıklılığının artırılması ve üyelerine sürdürülebilir bir şekilde güncel hizmetler sunma gibi konuları ele alacaktır. Bu hibe programı kapsamında AB ve Türkiye’deki Odalar arasında yaklaşık 20 ortaklık kurulacaktır.